Algemene Ledenvergadering: 8 februari

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 8 februari om 20.00 uur in het clubhuis.

Agenda

1.           Opening en mededelingen

2.1         Verslag ALV 15 februari 2021

2.2         Verslag ALV 31 augustus 2021

3.           Ingekomen stukken betreffende ALV 

4.           Jaarverslag 2021

4.1         Terugblik

4.2         Tennisschool

4.3         Pachter

4.4         Evaluatie tennisactiviteiten 2021

4.5         Beheer accommodatie

5.           Financieel Jaarverslag 2021

6.           Verslag Kascontrolecommissie

7.           Vaststellen begroting 2022 en contributie

8.           Bestuursverkiezing

9.           Divers
– Vrijwilligers, vacante functies commissies
– Beleidsplan 2022-2025
– Werkgroep Padel
– Ledentevredenheidsonderzoek
– Wijziging statuten en huishoudelijk regelement

10.         Agenda activiteiten

11.         Rondvraag en sluiten

Share.