ALV 8 februari jl.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Algemene Ledenvergadering (8 februari 2022)

Afgelopen dinsdag, 8 februari, vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze tennisvereniging  plaats. We waren blij elkaar weer, zij het op gepaste afstand, te kunnen ontmoeten in Tenniscafé Baan 11. Binnenkort ontvangen alle leden de notulen van deze vergadering. Onderstaand vast een kort verslag van de avond.

Coy de Voest opende voor de laatste keer als voorzitter de vergadering en presenteerde het jaarverslag. Stefan Verweij gaf een toelichting op het financieel verslag. Daarna was het tijd voor het huidige bestuur om het stokje over te dragen. Met volledige instemming van de aanwezige leden werd het nieuwe bestuur gekozen. De nieuwe bestuursleden zijn: Christian Groeneweg (voorzitter/duofunctie), Eduard Rijken Rapp (voorzitter/duofunctie) en Conrad Schreuders (secretaris). Stefan Verweij (penningmeester) en Gilbert Verweij (tenniszaken) zetten hun bestuurstaken voort.

Met warme woorden en dankbaarheid voor hun inzet, gingen er bloemen naar Hennie Lodder (aftredend bestuurslid), Piet Verlaan (aftredend penningmeester) en Coy de Voest (aftredend voorzitter). Diana van Denderen (aftredend secretaris) was afwezig. Zij wordt op een ander moment in het zonnetje gezet om haar te bedanken voor haar inzet.

De aanwezigen kregen daarna een klein inzicht in het sportieve beleidsplan van 2022-2025 dat Christian en Eduard momenteel aan het opstellen zijn. Gilbert Verweij gaf toelichting op de speciale aandacht voor de jeugd. Hierbij werd vooral de zeer prettige samenwerking met Tennisschool Utrecht  genoemd. Ook was er veel waardering voor Cindy en Marloes van Baan 11 voor hun gastvrijheid en hun rol als visitekaartje van de vereniging. De vergadering werd afgesloten met een drankje namens het bestuur.

Over een aantal maanden organiseert het bestuur een Bijzondere ALV waarin het beleidsplan 2022-2025 en de uitkomst van het ledentevredenheidsonderzoek centraal zullen staan. We hopen op deze avond nog meer leden te mogen verwelkomen.

Wij wensen iedereen een sportief en gezond tennisjaar!

Share.