Bestuursleden gezocht (bericht van de voorzitter)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beste Blauwe Reigers,

De afgelopen maanden zijn voor mij op zowel “clubgebied” als ook “prive”spannend, intensief en op de toekomstgericht geweest. 

Als vereniging staan wij er goed voor en wij hebben: 
– een goede club vrijwilligers die het kunnen tennissen op prima banen mogelijk blijven maken;
– vrijwilligers die de planten en plantenbakken onderhouden;
– een financieel gezonde boekhouding met dank aan onze penningmeester Piet Verlaan;
– een stijgend aantal leden;
– met name het aantal jeugdleden zien groeien, mede door de inzet van ons bestuurslid Tennis en de Ledenadministrateur (Gilbert en Ank Verweij) en ons bestuurslid Diana van Denderen;
– met Tennisschool Utrecht een goede keuze gemaakt. Hetgeen blijkt uit de positieve invloed op onze groei, het plezier en niveau van de tennislessen en de ontplooide activiteiten binnen onze vereniging. Wij zijn blij met de samenwerking en de resultaten;
– met de nieuwe pachters Cindy &Marloes hebben wij snel en met open communicatie een overeenkomst kunnen sluiten die een mooie toekomst garandeert;
– ideeën en uitgezette acties om onze club nog toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor onze bestaande en ook nieuwe leden.

Wanneer ik dit zo terug lees een mooie ontwikkeling en iets om trots op te zijn. Kortom ondanks de roerige afgelopen periode staan wij er echt goed voor.

Juist nu voor mij een mooi moment om na vele jaren de benodigde bestuurlijke invulling over te dragen. Waarbij ook Hennie Lodder en Diana van Denderen kenbaar hebben gemaakt hun bestuursfunctie niet te zullen continueren.

Daarom de volgende oproep:
Om de mooie ingezette weg te kunnen continueren zijn per december 2021 voor de vereniging een aantal nieuwe bestuursleden nodig, in de functie van: voorzitter, secretaris en bestuurslid baanbeheer

Ik weet zeker dat er nu echt leden opstaan, die net zoals wij in de afgelopen jaren, de club niet alleen een warm hart toedragen maar ook zitting in het bestuur zullen nemen.

Interesse tonen en je aanmelden kan via: bestuur@blauwereiger.nl

Met sportieve groet,
aftredend voorzitter Coy de Voest

Share.