Nieuwsbrief en notulen ALV – Sluiting tennispark en annulering alle activiteiten verlengd t/m 28 april

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nieuwsbrief april 2020
Beste leden,

Vanwege de nieuwe getroffen maatregelen van het kabinet, moeten wij als bestuur het park in ieder geval tot dinsdag 28 april gesloten houden. Dat betekent dat alle evenementen, trainingen en andere bijeenkomsten die op het park gepland waren, tot die tijd niet doorgaan. Zowel het park als de kantine zijn gesloten en dus niet toegankelijk voor leden. Ook vrij spelen is niet toegestaan. Overtreding kan door de overheid beboet worden met € 400.

Voorjaarscompetitie

Wat dit betekent voor de voorjaarscompetitie is op dit moment nog niet duidelijk. De KNLTB had de voorjaarscompetitie al uitgesteld tot begin mei en met de nieuwe maatregelen verandert dat dus niet. De KNLTB neemt na dinsdag 21 april – als er weer een persconferentie van het kabinet is geweest met eventuele nieuwe maatregelen – een beslissing. Hier lees je meer over de KNLTB voorjaarscompetitie. (z.s.m. na 21 april besluit KNLTB over startdatum en planning competities, afhankelijk van de maatregelen).

Start seizoen TV De Blauwe Reiger uitgesteld

Helaas hebben wij door de corona-maatregelen ook de start van ons eigen tennisseizoen moeten uitstellen. Veel vrijwilligers zijn druk geweest met de organisatie van de open dag op 22 maart. We hadden maar liefst 50 inschrijvingen hiervoor. Ontzettend jammer dat dit niet door kon gaan, zeker gezien het prachtige weer op 22 maart. Zodra kabinet groen licht geeft, plannen we de feestelijke opening van het seizoen direct in.
Ook de animo voor de actie ‘maak kennis met tennis’ was groot. De meeste deelnemers waren na de kennismakingslessen graag lid geworden. Het geeft in ieder geval aan dat de inspanningen voor dit soort initiatieven beloond worden.

Onderhoud

Om de banen speelklaar te krijgen en te houden, zijn de afgelopen maanden veel vrijwilligers actief geweest. Ook nu nog loopt dit onderhoud gewoon door: schoonhouden, borstelen van de banen, reparaties, groenvoorziening, enzovoort. Zo zorgen alle vrijwilligers er met elkaar voor dat zodra wij weer open mogen u als gebruikelijk van perfecte gravelbanen en een goed onderhouden tennispark kunt genieten.

Contributie

De contributie voor dit tennisseizoen dient ook nu, in deze bijzondere omstandigheden, gewoon betaald te worden. De kosten voor onderhoud van het tennispark, de gravelbanen en de accommodatie lopen tenslotte ook door zonder dat deze worden gebruikt.
Storneren van de contributie is niet toegestaan. Tenzij u op tijd (vóór 1 december 2019) uw lidmaatschap heeft opgezegd en het lidmaatschapsgeld per ongeluk toch is afgeschreven. Zonder automatische incasso of bij stornering wordt wel € 7,00 extra in rekening gebracht.
Heeft u problemen met het betaling van de contributie in één keer, neemt u dan contact op met de penningmeester voor een betalingsregeling.
Wij vertrouwen erop dat alle leden de vereniging een warm hart toedragen en blijven dragen, ook nu we door corona niet kunnen tennissen. Zorg dat de club kan blijven bestaan.

Online oefeningen

Op diverse websites en op Facebook vindt u mogelijkheden voor online alternatieve tennisoefeningen, ook van onze tennisschool CTO. Mocht u een dergelijke online activiteit aanbieden, dan komen wij graag met u in contact.

Inhalen tennislessen CTO

CTO bekijkt welke mogelijkheden er zijn om de tennislessen die nu niet door kunnen gaan, later in te halen. Opties zijn om lessen in te halen in de weekenden of vakanties en/of het verlengen van het zomerseizoen tot eind oktober. CTO houdt iedereen die zich heeft ingeschreven voor de zomerlessen op de hoogte.

ALV 5 maart 2020

Graag sluiten wij deze nieuwsbrief af met een positief bericht. In onze algemene ledenvergadering van 5 maart 2020 hebben wij toch een voltallig bestuur weten te presenteren. De vacature bestuurslid
tennis wordt door Gilbert Verweij ingevuld en Coy de Voest neemt nog één jaar de rol van voorzitter op zich. We zijn wel nog steeds naarstig op zoek naar opvolging. De volledige notulen van deze ALV vindt u als bijlage en op onze website. Wij weten dat het grootste deel van onze leden stond te trappelen om te starten met het tennisseizoen. Ook wij vinden het heel erg dat dit door corona nu niet kan. Geen tennis, geen après-tennis, geen
gezelligheid, niets. Wij hopen dan ook dat wij op 21 april positief nieuws kunnen melden. Tot die tijd: blijf gezond en positief en tot snel!

Hartelijke groeten,
Het bestuur

Link naar de nieuwsbrief, klik hier

Link naar de notulen, klik hier

Share.