Pacht en beheer kantine

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beste Blauwe Reigers,

Onlangs heeft er tussen het bestuur en onze pachter Esther Swartjes een evaluatiegesprek plaatsgevonden. Het was een heel fijn, open en verhelderend gesprek. Allereerst hebben wij aangegeven dat wij de samenwerking als positief en prettig ervaren. Vervolgens is ook de verlenging van onze overeenkomst aan de orde gekomen. Esther Swartjes gaf hierop als antwoord dat zij een wel overwogen beslissing heeft genomen en de overeenkomst per 1 juli 2021 niet zal verlengen. 

Esther gaf aan dat zij na vier jaar voor ons als pachter gewerkt te hebben en mede gelet op de situatie van nu mbt COVID-19, heeft besloten om zich zakelijk op een aantal andere opdrachten te willen gaan richten.

Namens het bestuur en leden hebben wij aangegeven dit erg jammer te vinden, maar haar beslissing te respecteren. Aan het einde van het gesprek hebben wij daaraan nogmaals toegevoegd dankbaar te zijn voor haar getoonde inzet,  haar ondernomen acties bij het opvangen van nieuwe leden, haar vrolijkheid, haar makkelijke toegankelijkheid, haar gastvrijheid en het getoonde Blauwe Reiger gevoel.

Gelet op de situatie per 1-7-2021 willen wij je vragen om na en mee te denken over eventuele pachterkandidaten en of andere invulling voor beheer van ons clubhuis/kantine. Voor ideeën en of kandidaten kun je mailen naar  bestuur@blauwereiger.nl

Namens het bestuur van TV De Blauwe Reiger,
Coy de Voest

Share.