Uitnodiging extra ALV: woensdag 31 januari a.s.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Maarssenbroek 5 januari 2018
Beste Blauwe Reiger,
Op donderdag 14 december 2017 heeft de Algemene Leden Vergadering van onze club plaatsgevonden. Om een ieder die niet aanwezig kon zijn op de hoogte te brengen en te houden tref je hieronder de onderwerpen aan die zijn besproken:
• Verslag ALV 2016-2017: goedgekeurd door de leden
• Kas-controle: goedgekeurd door de kascontrole-commissie
• Contributievoorstel 2018: het voorstel wordt in de op 31 januari 2018 te houden bijeenkomst ter stemming voorgelegd
• Beleidsplan 2018-2020: in oktober 2017 is door Coy de Voest een Beleidsplan geschreven dat hij in grote lijnen toelicht. In de bijeenkomst van 31 januari 2018 zal dit plan verder worden toegelicht
• Bestuursverkiezing: het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

Penningmeester: Claudia van Lint
Secretaris: Piet Verlaan
Bestuurslid Tennis: Tim Janse
Bestuurslid Beheer: Hennie Lodder
Voorzitter: Coy de Voest

Inmiddels heeft er overdracht aan het nieuwe bestuur plaatsgevonden en zijn wij met de eerste acties gestart om 2018 tot een mooi en sportief jaar te maken. Om dit te realiseren rekenen wij op jou medewerking en zien wij  je graag op 31 januari 2018 om 19.30 uur  in de kantine van De Blauwe Reiger.
Dan zullen wij de aangegeven onderwerpen verder toelichten en toosten wij met elkaar op het nieuwe jaar en de toekomst van onze club.
Wij wensen iedereen een voorspoedig 2018.
Namens bestuur,

Coy de Voest

 

Share.