Uitnodiging en agenda ALV: donderdag 13 december 2018.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Aan de leden van Tennisvereniging De Blauwe Reiger,

Van harte nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging De Blauwe Reiger. Deze bijeenkomst wordt gehouden donderdag 13 december 2018.

Plaats: kantine De Blauwe Reiger

Tijdstip: 19.30 uur

Het jaarverslag 2018 met beleidsvoorstellen/plannen 2019 en reglementen vindt u in bijgaande download . Deze zal ook ter inzage worden gelegd in het clubhuis/paviljoen van TV de Blauwe Reiger.

Vragen en opmerkingen uiterst zondag 9 december schriftelijk  of per mail indienen bij bestuur@blauwereiger.nl

In de ALV worden alleen vooraf ingediende vragen beantwoord.

Share.