Uitnodiging en agenda ALV: woensdag 31 januari a.s.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Aan de leden van Tennisvereniging De Blauwe Reiger,

 Van harte nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de extra Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging De Blauwe Reiger.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 31 januari 2018.

 Plaats: kantine De Blauwe Reiger

Tijdstip: 19.30 uur

 Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 14 december 2017 ter vaststelling (zie bijlage verslaglegging ALV 14-12-2017 )

3. Contributievoorstel 2018 ter vaststelling (zie bijlage Bestuursvoorstel contributie 2018 nieuw )

4. Voorstel Beleidsplan 2018-2020 met concept organigram (zie bijlagen Beleidsplan Tennisvereniging De Blauwe Reiger 2018-2021 en Concept Organigram TV de Blauwe Reiger 2018)

5. Rondvraag en sluiting

 Vragen en opmerkingen over verslag, contributievoorstel en beleidsplan vooraf schriftelijk of per mail indienen bij bestuur@blauwereiger.nl

In de ALV worden alleen vooraf ingediende vragen beantwoord.

 

Share.