Update bestuur en uitnodiging ledentevredenheidsonderzoek

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beste leden van TV de Blauwe Reiger,

De afgelopen maanden is er veel gebeurd binnen de vereniging. Zaken waar onze leden niet altijd weet van hadden. Met dit bericht informeren wij jullie graag over de belangrijkste ontwikkelingen. En we nodigen jullie uit om mee te werken aan een ledentevredenheidsonderzoek.

Ontwikkelingen in het bestuur

Tijdens de laatste ALV kondigde een deel van het huidige bestuur aan zichzelf niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Daarop is een oproep gedaan voor nieuwe bestuurs- en/of commissieleden. We zijn zeer verheugd dat meerdere leden gehoor hebben gegeven aan deze oproep. Een gevarieerde groep nieuwe gezichten die wij zeer binnenkort graag aan jullie voorstellen. (Onlangs heeft Diana Brouwer, een van deze nieuwe gezichten, al een klein tipje van de  sluier hierover opgelicht.) In de aankomende ALV, op 8 februari 2022, wordt de nieuwe organisatie gepresenteerd en worden de nieuwe vrijwilligers voorgesteld.


Ledentevredenheidsonderzoek

In samenwerking met de KNLTB nodigen we je daarom uit om mee te werken aan ons Ledentevredenheidsonderzoek, een enquête die speciaal voor ons als Blauwe Reiger werd opgesteld.

De vragenlijst neemt maar 5-10 minuten van jouw tijd in beslag en is in te vullen t/m 28 januari 2022.

Een dezer dagen zal de enquête via de mail naar jullie worden toegestuurd.

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leden meewerken aan dit tevredenheidsonderzoek. Alleen dan krijgen we een zo breed mogelijk beeld van wat er speelt binnen de vereniging. Mogen we ook rekenen op jouw mening?

Wellicht ten overvloede: de enquête is volledig anoniem. Wij ontvangen alleen de resultaten op de gestelde vragen. In geen enkel geval krijgen wij gegevens over de deelnemers. De resultaten worden alleen gebruikt om de organisatie en toekomst van onze vereniging zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de leden.  

De uitkomst van het ledentevredenheidsonderzoek wordt gepresenteerd in de ALV op 8 februari 2022. Een uitnodiging voor deze ALV volgt.

Namens het bestuur enorme dank voor je medewerking en wij wensen iedereen een gezond en sportief 2022!

Share.