Van de voorzitter

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

BEZETTING BESTUUR:

Secretaris: Piet Verlaan
Penningmeester: Claudia van Lint
Tennis: Tim Janse
Paviljoen en Baanbeheer: Hennie Lodder
Voorzitter: Coy de Voest

Beste leden

Na de overdracht in januari 2018 is het nieuwe bestuur in volle vaart gegaan om vast te stellen of de basis van onze club op orde is. Dit mede om een goede seizoenstart te kunnen maken. Wij zijn zoals eerder aangegeven een krimpende vereniging maar met voldoende potentieel om te groeien. Mede door de afspraak die wij met elkaar in de ALV van december 2017  hebben gemaakt zal onze club aan het einde van 2018 een 40 tal nieuwe leden hebben verwelkomd. Dit uiteraard met gezamenlijke inzet en energie.

FINANCIELE POSITIE:

Wij zijn een financieel gezonde club. Uiteraard hebben ook wij tegenvallers (een defecte en inmiddels gerepareerde koeling en wasmachine, een tractor en frees die het hebben begeven en moeten worden vervangen ca  € 13.660,00 + € 3650,00). De noodzakelijke vervanging kunnen wij uit eigen middelen en met goed vinden van onze leden bekostigen. Ook de afhandeling van de overdracht Horeca Blauwe Reiger met Bavaria is nu in een afrondend stadium.

Verder kunnen wij ook positieve geluiden laten horen: de hoofdsponsor blijft ons trouw. De nieuwe website zal binnenkort door sponsoring en de inspanningen van Social Brothers operationeel zijn.

De eerste competitierondes zijn goed verlopen en hebben mooi en hoogstandtennis op verschillende fronten laten zien. Kom gerust eens bij ons langs, Diane en Esther (onze vrolijke pachters) zullen jullie verwelkomen met een lekker drankje.

LEDENWERVING EN AANBOD VRIJWILLIGERS:

Inmiddels is er door een drietal vrijwilligers in samenwerking met het bestuur een Plan van Aanpak opgemaakt. Hierin hebben wij de focus gelegd op de aanwas van jeugdleden. De eerste acties en activiteiten zullen binnenkort merkbaar zijn.

En ja het afhangbord werkt eindelijk, dus wil iedereen het weer gaan gebruiken.

Wij hebben helaas nog weinig reacties  binnen gekregen op onze oproep voor de invulling van de openstaande vrijwilligers taken:

http://blauwereiger.nl/versterking-gevraagd-bij-diverse-commissies/

Meld je aan en laat van je horen. We hebben je nodig.

Heb je vragen spreek ons aan of mail ons:  bestuur@blauwereiger.nl

Share.