Verslag ALV 31 augustus 2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Beste Blauwe Reigers,  

Afgelopen dinsdagavond 31 augustus 2021 heeft de extra ALV plaatsgevonden. Hieronder tref je aan hetgeen toegelicht, besloten en afgesproken is:   

Het bestuur heeft een toelichting  gegeven op de reden van aftreden. Het gehele bestuur hecht er waarde aan om nogmaals kenbaar te maken dat er geen sprake is van persoonlijke issues.  In de vergadering werd door het bestuur toegelicht dat het niet hebben van een bestuur voor de club einde bestaansrecht zou kunnen betekenen. Hierna werd een korte pauze ingelast.

Vanuit de aanwezige leden werd het volgende voorstel gedaan:   Is Piet Verlaan bereid om per direct af te treden en de zich aangemelde interim penningmeester Stefan Verweij op kort te termijn in te werken? Hij zal dan als interim penningmeester zitting nemen in het interim bestuur.  Zijn Diana van Denderen (secretaris), Gilbert Verweij (bestuurslid Tennis) en Coy de Voest (voorzitter) Bereid om als interim bestuur aan te blijven tot de ALV van januari 2022? Het antwoord van alle betrokkenen was ja dat wil ik.
Hierna volgde de stemming door de aanwezige leden. Het voorstel werd aangenomen met  41 stemmen voor en 1 stem tegen.

Omdat het tekort aan vrijwilligers steeds nijpender wordt is er een intekenlijst rond gegaan waarop je  je als vrijwilliger kon aanmelden. Met daarbij opgave van het aantal uren dat je beschikbaar bent. Ook hebben een drietal leden aangegeven eventueel zitting in het bestuur te gaan nemen. De periode vanaf nu tot eind december lopen zij mee met het interim bestuur.

Op 14 september aanstaande vindt de eerste vergadering in deze samenstelling plaats.  

Namens het interim bestuur TV de Blauwe Reiger,  
Coy de Voest
Share.