Versterking gevraagd bij diverse commissies

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beste leden,
 
Zoals aangegeven bij de laatste ALV zijn we op zoek naar versterkingen bij verschillende commissies.
In het onderstaande overzicht is te zien voor welke functies en taken versterking nodig is..
Wij zijn op zoek naar mensen die een of meerdere taken zouden willen vervullen
Heb je interesse meld je dan aan bij:  bestuur@blauwereiger.nl
Meer informatie  kun je vragen bij de betreffende bestuursleden

Overzicht openstaande functies en taken
Commissie Functie Uitleg functie Bijzonderheden
Baanbeheer Lid parkbeheer Vrijwilligerswerk onderhoud. Daaronder vallen hekwerk, tegelwerk en riolering
Lid baanbeheer Baanonderhoud en Verlichting
Lid gebouwbeheer Clubhuis en bijgebouwen (containers) opruimen en onderhoud (incl technische installaties  en onderhoudscontracten)
Eigendombeheer Inventariseren eigendommen vastgoed en inventaris op waarde en leeftijd/afschrijving
Sleutelbeheer Inventariseren en uitgifte sleutels bijhouden
Penningmeester Penningmeester 2019 Het meedraaien met de huidige penningmeester om volgende jaar de functie over te kunnen nemen.
Ledenadministratie Back-up/plaatsvervanger Ondersteuning aan huidige bezetting binnen de ledenadministratie
Bestuur Coordinator AVG Invoering AVG en stappenplan doorlopen  (privay wetgeving) Formeren werkgroep cursus AVG
Secretaris Archivaris Organiseren en bijhouden archief TV Blauwe Reiger in bestuurskamer
Tennis Verantwoordelijke seniorentennis Aanspreekpunt voor de huidige seniorenactiviteiten zoals het inventatietoernooi, mensday, jeugd inviteert senioren (in samenspraak met verantwoordelijke jeugdtennis) en nader te bepalen activiteiten.
VCL Nieuwe verenigingscompetitieleiders Een VCL regelt binnen een vereniging de competitie deelname en organisatie van de competitie. Daarnaast is de VCL  de eindverantwoordelijke voor een juiste en snelle verwerking van de competitie uitslagen. Tevens zorgt de VCL ervoor dat de competitiedag soepel verloopt en treedt op als er onenigheid op de baan is. VCL Cursus Het is vereist om dit diploma te hebben.
Open toernooi Lid Verschillende functies zoals planner, tafeldienst, sponsoring, thema
Open toernooi Nieuwe Verenigingstoernooileiders Eindverantwoordelijk voor het open toernooi. Voor dit seizoen (2018) is er een toernooileider maar voor de toekomst is het wenselijk dat meerdere leden dit diploma hebben. VTL Cursus
Redactie             Secretaris Redacteur (nieuwsflits/facebook) Redactionele stukken maken voor de site en voor facebook.

 
We zien hopelijk jullie aanmelding(en) tegemoet.
Met sportieve groet,
Het bestuur

Share.