Vertrouwenspersonen

Tennisvereniging De Blauwe Reiger wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met tennissen. De vereniging wil alles op alles zetten om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie te voorkomen.

Om deze reden zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld als centrale aanspreekpunten voor ieder lid van de club.

Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt over een ongewenst situatie of waarvan je bang bent dat daarop niet serieus wordt geregeerd. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.

Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersonen wanneer je vragen hebt over:

  • pesten en gepest worden;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt door een clubgenoot, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Van de gesprekken die tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat jij daar a. toestemming voor hebt gegeven en b. van op de hoogte bent.

De vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de vertrouwenspersonen aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welk aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

De vertrouwenspersonen binnen De Blauwe Reiger:

  • Erika Witte
  • Heleen Heidinga

Je kunt contact met hen opnemen via vertrouwenspersoon@blauwereiger.nl.

NB. Wil je liever iemand van buiten de club spreken, neem dan contact op met het  Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, bereikbaar op 0900-202 55 90

Erika
Heleen