Downloads

Beste leden,

Hier onder vindt u alle beschikbare downloads.

Nieuwsbrief Richtlijnen vrij spelen voor senioren vanaf 19 jaar -v5
Nieuwsbrief voorzitter tennis  1 mei 2020
Nieuwsbrief Blauwe Reiger april 2020_v5
Uitnodiging en agenda Fin Jaarverslag 2019  ALV 5 maart 2020
bestelformulier Excel – Blauwe Reiger 2020 nieuw
bestelformulier PDF – Blauwe Reiger 2020 nieuw
Nieuwsbrief_februari 2020

Jaarverslag TV De Blauwe Reiger 2019 versie 3
Procedures ledenadministratie maart 2018
Park en baanreglement maart 2018
Statuten
Huishoudelijk reglement december 2018
ALV 13 december 2018 Verslag definitief